Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Kontakt

Kierownik szkoły mgr Eulalia Tomys
Dyżur telefoniczny tylko we wtorki w godzinach 15:00-18:00, tel. +49 175 7304542
frankfurt@orpeg.pl

 Godziny urzędowania na każdym spotkaniu w roku szkolnym 2019/2020.

Gabinet KIEROWNIKA SPL FRANKFURT  znajduje się w pokoju 214 na drugim piętrze.

Godziny urzędowania

Sobota w godzinach: 9:00 – 09:30 oraz 12:00-12:30.