Szkoła Polska im. Joachima Lelewela  przy Ambasadzie RP w Brukseli Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

Rekrutacja

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

w Szkole Polskiej im. Joachima Lelewelaprzy Ambasadzie RP w Brukseli

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zapisy na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynają się w dniu

20 kwietnia 2020 roku i trwają do 06 czerwca 2020 roku.

Uczniowie zgłaszani do pierwszej klasy szkoły podstawowej, muszą mieć w roku 2020 ukończony siódmy rok życia lub szósty rok życia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.

Dziecko należy zgłosić do szkoły podstawowej lub liceum poprzez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza zgłoszeniowego, do którego linki znajdują się poniżej. W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie Państwo, na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie wstępnej rejestracji ucznia.

Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Jednocześnie prześlemy Państwu informację o terminie spotkania w czasie, którego wypełnicie i złożycie Państwo stosowne dokumenty potwierdzające wolę rozpoczęcia nauki dziecka w tutejszej szkole.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia, niezbędne do zapisu dziecka w czasie ww. spotkania:

  1. Karta zapisu ucznia do Szkoły Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli na rok szkolny 2020/2021
  2. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych