Szkoła Polska im. Joachima Lelewela  przy Ambasadzie RP w Brukseli Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

Legitymacje szkolne

null

Szanowni Państwo,

Osoby posiadające stały meldunek w Polsce i zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia uprawniającej do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny dopełnić następujących formalności:

1. Zgłosić się w sekretariacie szkoły w celu złożenia stosownego wniosku.

  – wzór wniosku o wydanie legitymacji szkolnej –

2. Dostarczyć aktualne zdjęcie ucznia (właściwy format 30 mm x 42 mm) z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia.

Uczniowie posiadający już legitymację szkolną, składają ją w sekretariacie szkoły w celu przedłużenia jej ważności na bieżący rok szkolny bez wypełniania wniosku.

Wnioski o wyrobienie legitymacji wraz z legitymacjami do przedłużenia ważności, przesyłane są przez nas obligatoryjnie do ORPEG w Warszawie, wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

    I termin  – do 19 października 2019 r.

    II termin – do 18 stycznia 2020 r.

Wnioski lub legitymację złożone po tych terminach nie będą mogły być zrealizowane w bieżącym roku szkolnym!

 

Legitymacje szkolne będą wydawane rodzicom ucznia wyłącznie za pokwitowaniem w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

 

W przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej….

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 PLN1

Dane do przelewu bankowego:

nazwa właściciela konta bankowego: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

Numer rachunku bankowego:  42101010100070382231000000

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku

– wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej –

Do wniosku załącza się:

– dowód wpłaty,

– aktualne zdjęcie,

– zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Wasiński

kierowanik szkoły

[1] Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700);

           Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).