Szkoła Polska im. Joachima Lelewela  przy Ambasadzie RP w Brukseli Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki
Szkoły Polskiej im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli
w roku szkolnym 2019/2020

Rue du Bemel 29
1150 Woluwe SaintPierre, Bruxelles
tel. 02 772 35 80

  • środa 10.45 – 12.45 / 19.15 – 21.00
  • sobota 14.15 – 20.30