Nowy rok szkolny 2020/2021

 

Szkoła Polska w Brukseli

Informacja dla Rodziców rok szkolny  2020/2021

Uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia do szkoły zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły,

 – planem lekcji –             dla odpowiedniej klasy, tj.

uczniowie uczęszczający w środę – 02 września 2020 r.

a uczniowie uczęszczający w sobotę – 05 września 2020 r.

Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje, do której klasy pierwszej uczeń został przydzielony.

Uwaga

Wyjątkowo rodzice klas pierwszych szkoły podstawowej, spotkają się z wychowawcami klas na krótkich zebraniach organizacyjnych, na boisku szkoły o wyznaczonych godzinach. Na powyższe spotkania prosimy rodziców o przyniesienie podpisanych oryginałów kart zapisów. Szczegółowe informacje odnośnie godzin spotkań podamy już wkrótce.

 Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż pracownicy. Uczniowie odprowadzani i odbierani są przez opiekunów przy  bramie wejściowej szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych na czas pandemii.

W szkole będą obowiązywały wszystkie zalecenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Belgii jak w odniesieniu do szkół belgijskich. Forma realizacji procesu dydaktycznego (stacjonarna czy on-line), będzie uzależniona od poziomu zagrożenia epidemią na terenie Brukseli. Będziemy podobnie jak szkoły belgijskie informować Państwa o ewentualnej konieczności zmiany organizacji Szkoły.

Przypominamy również o konieczności noszenia maseczek ochronnych przez uczniów powyżej 12 roku życia na ternie szkoły.

Ważnym informatorem, szczególnie w czasie istotnego ograniczenia w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły jest strona internetowa szkoły www.bruksela.orpeg.pl

 Pracownik sekretariatu będzie również do Państwa dyspozycji w sekretariacie szkoły przy Rue du Bemel 29,  1150 Bruxelles.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Kontakt telefoniczny sekretariat

Tel. +32 2 772 35 80

Kontakt stały z kierownikiem SPL

Tel. +32 2 772 35 80

Z wyrazami szacunku

Radosław Wasiński

Bruksela 24 sierpnia 2020